การสั่งซื้อและชำระเงิน

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ช่องทางการชำระเงิน

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 162-412-3529
ชื่อบัญชี บริษัท ศาลาจันทอง จำกัด