แพ็คเกจจัดงานศพ

แพคเกจที่ ๑

 • หีบศพแบบโมเดิร์น 3 ชั้น
 • ภายในบุด้วยผ้าต่วน
 • บริการรถส่งศพ
 • อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 • ชุดรดน้ำศพ (พวงมาลัยข้อมือ มะลิ กุหลาบ น้ำอบไทย)
 • ดอกไม้หน้าศพแบบโมเดิร์น
 • ธูป-เทียน
 • ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
 • ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก ช่อเชิญ 10 ช่อ

แพคเกจที่ ๒

 • หีบศพแบบโมเดิร์น 3 ชั้น
 • ภายในบุด้วยผ้าต่วน
 • บริการรถส่งศพ
 • อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 • ชุดรดน้ำศพ (พวงมาลัยข้อมือ มะลิ กุหลาบ น้ำอบไทย)
 • ดอกไม้หน้าศพแบบโมเดิร์น
 • ธูป-เทียน
 • ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
 • ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก ช่อเชิญ 10 ช่อ

แพคเกจที่ ๓

 • หีบศพแบบโมเดิร์น 3 ชั้น
 • ภายในบุด้วยผ้าต่วน
 • บริการรถส่งศพ
 • อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 • ชุดรดน้ำศพ (พวงมาลัยข้อมือ มะลิ กุหลาบ น้ำอบไทย)
 • ดอกไม้หน้าศพแบบโมเดิร์น
 • ธูป-เทียน
 • ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
 • ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก ช่อเชิญ 10 ช่อ

แพคเกจที่ ๔

 • หีบศพแบบโมเดิร์น 3 ชั้น
 • ภายในบุด้วยผ้าต่วน
 • บริการรถส่งศพ
 • อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 • ชุดรดน้ำศพ (พวงมาลัยข้อมือ มะลิ กุหลาบ น้ำอบไทย)
 • ดอกไม้หน้าศพแบบโมเดิร์น
 • ธูป-เทียน
 • ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
 • ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก ช่อเชิญ 10 ช่อ

แพคเกจที่ ๕

 • หีบศพแบบโมเดิร์น 3 ชั้น
 • ภายในบุด้วยผ้าต่วน
 • บริการรถส่งศพ
 • อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 • ชุดรดน้ำศพ (พวงมาลัยข้อมือ มะลิ กุหลาบ น้ำอบไทย)
 • ดอกไม้หน้าศพแบบโมเดิร์น
 • ธูป-เทียน
 • ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
 • ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก ช่อเชิญ 10 ช่อ